Zákony o predaji a prenájme pôdy na Slovensku, ktoré by mali uľahčiť prístup k pozemkom, o finalizácii produktov vyrobených na farmách, ale aj o jednoznačných pravidlách potravinových kontrol patria medzi trojicu hlavných problémov, ktorými Vidiecka platforma odštartovala sériu rokovaní s politickými stranami. Svoje zámery dnes predstavila na tlačovej konferencii v Bratislave.

Zákony o predaji a prenájme pôdy na Slovensku, ktoré by mali uľahčiť prístup k pozemkom, o finalizácii produktov vyrobených na farmách, ale aj o jednoznačných pravidlách potravinových kontrol patria medzi trojicu hlavných problémov, ktorými Vidiecka platforma odštartovala.....

Zákony o predaji a prenájme pôdy na Slovensku, ktoré by mali uľahčiť prístup k pozemkom, o finalizácii produktov vyrobených na farmách, ale aj o jednoznačných pravidlách 

Vidiecka platforma zastrešuje viaceré zaujímavé projekty ako napríklad predajzdvora.sk, poctivifarmari.sk, podporfarmara.sk, rodinnefarmy.sk., agriedu.sk. V ktorých hlavných oblastiach sa angažujú tieto projekty a aké sú doterajšie výsledky ich snaženia?

Peniaze z Programu rozvoja vidieka nestačia pre všetkých farmárov, dotácie dostanú najmä veľkí hospodári.

BRATISLAVA. Pre mladých, malých, začínajúcich farmárov je veľmi problematické dostať sa k pôde, prípadne dostať späť do užívania pôdu po predkoch.

Vidiecka platforma je slobodné zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla počas roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem. 

Novinka na gastrotrhu má za cieľ podporiť lokálnych výrobcov potravín. Zaplatiť lístkami môžete priamo u poľnohospodárov, na farmárskych trhoch alebo aj v reštauráciách.

Vitalita: Magické konope

Súčasťou akcie Dni zdravia na Slovenskej pošte boli aj farmárske trhy priamo vo vestibule ústredia. Zamestnanci sa mali šancu dozvedieť viac o zdravej výžive a ochutnať výrobky farmárov z okolia.

Natáčali sme o Farmárskom stravnom lístku s Českou televíziou a dnes by mala odznieť o tomto projekte reportáž v hlavných správach na ČT1 so sledovanosťou viac ako 1.000 000 ľudí. 

Farmársky stravný lístok chce podporiť nákup slovenských potravín. Pomôže najmä malým farmárom.

lánok aj o nás od nás. Ďakujeme Karolovi Svozilovi z aktuality.sk
Menia Slováci spotrebiteľské návyky a začínajú kupovať drahšie, ale kvalitnejšie mäsové výrrbky od vás?

V správach RTVS priniesli o 14:13 aj reportáž z Otvorenia Bánoša v Banskej Bystrici a aj o Farmárskych stravných lístkoch: www.poctivifarmari.sk

V relácii Kvarteto nájdete od 12:30 minúty aj reportáž s našimi priateľmi rodinou Jurkyovcov z Oravy. 
Vyrábajú fantastické syry, sú to krásni a srdeční ľudia.

   "Zobuďme sa, kým nebude neskoro. Spravme z poľnohospodárstva skutočne trvalo udržateľnú činnosť, tak aby sme nakoniec nehladovali." Toto nie je výzva ekoaktivistov alebo záhradkárov. Ide o posolstvo, ktoré v roku 2013 k celému svetu vyslala Organizácia spojených národov.

Rok 2014 vyhlásila rokom rodinných fariem. Iniciatíva má poľnohospodárom priniesť podporu a pripraviť podmienky na to, aby malé farmy začali fungovať v systéme hospodárstva ako jeho kľúčová súčasť. 

Práve podpora tohto druhu poľnohospodárstva by mohla pomôcť v situácii, keď Európa hľadá spôsob riešenia vysokej nezamestnanosti.

Bratislava 3. marca (TASR) – Rodinné farmy patria k najrozšírenejším formám hospodárenia na pôde. "Vo svete je ich okolo 500 miliónov. Je to práve farmárska rodina, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti," priblížila predsedníčka zväzu ekologického poľnohospodárstva - EKOTREND Slovakia Zuzana Homolová.

Myslela som si, že som relatívne scestovaný človek, ale keď som sa zoznámila s cesnakom, ktorý ku mne do supermarketu pricestoval z Číny, s úctou som naň hľadela. Španielske paradajky sa trochu pyšne týčili nad tými našimi a krvavo červené papriky z Holandska nechali naše zelenkavé štipľáky vyzerať ako príbuzné z chudobnej dediny.

Ona tá scestovaná zelenina sa tvári svetácky, lebo hodiny strávené v kamióne nechajú dozrieť nielen osobnosť zeleniny, ale, bohužiaľ, ju samotnú. Po Európe blúdia kamióny plné zemiakov, ktoré vyvážame na to, aby sme priviezli nejaké úplne cudzie, ktoré majú so sieťou supermarketov podpísanú zmluvu o večnej zemiakovej vernosti. Ako a kde sa táto zelenina pestuje, vieme len málo. Je však jasné, že slovo pestovať sa dnes viac odvodzuje od slova pest–icídy, a to často platí aj pre domácu produkciu. Zelenina je podozrivo pekná a hrdinsky dlho sa nekazí.

Rodinné farmy patria k najrozšírenejším formám hospodárenia na pôde.

BRATISLAVA. “Vo svete je ich okolo 500 miliónov. Je to práve farmárska rodina, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti,” priblížila predsedníčka Zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Zuzana Homolová.
V situácii, keď Európa hľadá spôsob riešenia vysokej nezamestnanosti, by podľa nej mohla pomôcť práve podpora tohto druhu poľnohospodárstva. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok rodinných fariem. “Prispievajú k zamestnanosti na vidieku, sú súčasťou miestnej kultúry, posilňujú lokálnu ekonomiku a lokálne regionálne trhy,” vysvetlila Z. Homolová.
Štátna tajomníčka ministerstva pôdohospodárstva Magdaléna Lacko–Bartošová v rozhovore pre Roľnícke noviny vyjadrila znepokojenie nad výrazným znížením počtu fariem u nás, a tým aj nad poklesom zamestnanosti na vidieku. “Ak by tento pokles pokračoval súčasným tempom až do roku 2050, tak by na svete prišlo o prácu asi 1,6 miliardy farmárov. To je príliš veľa na to, aby sme s tým nič nerobili. Je to úloha pre FAO, ale aj EÚ či národné vlády, ako zabezpečiť zamestnanosť v agrárnom odvetví,” upozornila.

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila rok 2014 za Medzinárodný rok rodinných fariem, s cieľom podporiť tento druh podnikania na pôde. O názor na túto aktuálnu tému sme požiadali aj štátnu tajomníčku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Magdalénu LACKO – BARTOŠOVÚ a predsedu Združenia mladých farmárov na Slovensku Bálinta PÉMA.         

Rodinné farmy, ktoré sú kostrou západoeurópskeho poľnohospodárstva, tvoria na Slovensku stále len vedľajší prúd podnikania na pôde. 

Rok 2014 vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem by však mohol priniesť isté oživenie. Nové programovacie obdobie do roku 2020 totiž prichádza s jednoduchšou podporou malých poľnohospodárov.

Hoci za posledné štvrťstoročie prešlo slovenské poľnohospodárstvo veľkými zmenami, stále si uchováva veľkovýrobný charakter. Podľa posledného Štrukturálneho cenzu fariem v roku 2010 sa síce na Slovensku eviduje 26 463 fariem, ale na 80 percentách pôdy hospodária družstvá, akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide ani nie o desať percent všetkých fariem.

Slovensko sa pripája k medzinárodnému roku rodinných fariem
Vo svete dnes funguje 500 miliónov rodinných fariem 

Rok 2014 je rokom rodinných fariem. Vyhlásila to Organizácia spojených národov (OSN), podľa ktorej by sme mali dať šancu drobným farmárom. Je to najrozšírenejšia forma hospodárenia.

Rodinné farmy sú súčasťou miestnych systémov, kultúry a posilňujú lokálnu ekonomiku najmä nakupovaním v rámci lokálnych a regionálnych trhov.
Farmy majú aj svoj spoločenský prínos. Môžu viesť k budovaniu dôvery, vzťahov medzi farmármi a spotrebiteľmi“, povedala pre AM Report Lucia Gallová z Občianskeho združenia Kreatívna brána.

3.4.2014 Rodinné farmy - potraviny z domoviny, konferencia
Kreatívna brána a EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Vás srdečne pozývajú na

Konferenciu "Rodinné farmy - potraviny z domoviny"

Kedy: 3. apríl 2014 od 10:00
Kde: Banská Bystrica, Benického dom, Nám. SNP 16
Poplatok: dobrovoľný
Program: 10:00 - 12:00
Predstavenie legislatívy a reálneho života na rodinnej farme - Zuzana Homolová a Ing. Ivan Hrbek

Zobuďme sa, kým nebude neskoro. Spravme z poľnohospodárstva skutočne trvalo udržateľnú činnosť, tak aby sme nakoniec nehladovali."

Toto nie je výzva ekoaktivistov alebo záhradkárov. Ide o posolstvo, ktoré v roku 2013 k celému svetu vyslala Organizácia spojených národov a jej Valné zhromaždenie rok 2014 vyhlásilo za rok rodinných fariem.

Iniciatíva má priniesť podporu poľnohospodárom a pripraviť podmienky na to, aby malé farmy začali fungovať v systéme hospodárstva ako jeho kľúčová súčasť.

Zaujíma vás nielen čo jete, ale aj kde a ako sa vaše jedlo vyrába? Chceli by ste osobne spoznať ľudí schopných pre vás dopestovať alebo odchovať poctivé domáce potraviny? Zaujíma vás akými distribučnými kanálmi sa k týmto produktom môžete dostať? Pýtate sa, ako si z týchto potravín navariť tak, aby prospeli vášmu telu a zároveň potešili aj váš jazyk?

Konferencia o rodinných farmách je tu aj pre to, aby sme podporili tých, ktorí s rastlinami a zvieratami naozaj žijú, vážia si ich a chcú, aby sme mohli žiť zdravšie.

Bude rok 2014 rokom, ktorý úradom práce uberie zo štatistík nezamestnanosti? Staneme sa v roku 2014 sebestačnejšími a nezávislejšími? Budeme mať možnosť stravovať sa kvalitne a zdravo? Budeme mať v roku 2014 v našom regióne priateľskejšie vzťahy?

Európa dnes hľadá spôsob ako von z krízy nezamestnanosti. Jednou z foriem, ktorou sa môže vydať, je posolstvo, ktoré svetu adresovala OSN – dajte šancu aj drobným farmárom. Vo svete dnes funguje 500 miliónov rodinných fariem. Ide o najrozšírenejšiu formu hospodárenia. Je to práve farmárska rodina, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti. Môže udržať rozvoj, ochrániť prírodu, prispieť k biodiverzite. Rodinné farmy sú súčasťou miestnych systémov a miestnej kultúry a posilňujú lokálnu ekonomiku najmä nakupovaním v rámci lokálnych a regionálnych trhov.

EKOTREND Slovakia organizuje 03.04.2014 v Benického dome na Námestí SNP 16 v Banskej Bystrici Konferenciu „Rodinné farmy – potraviny z domoviny“.
Na konferencii organizátori predstavia legislatívu a reálny život na rodinnej farme. V pracovných skupinách budú účastníci konferencie hľadať spoločné riešenie k  9-tim kľúčovým problémom:
- spracovanie potravín prvovýrobcami na farmách (legislatíva, realita)
- podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov (úľavy, motivácia)
- štatút farmárskej rodiny (odvody, dane)
- pôda – nákup, delenie, dedenie
- farmársky zákon – ochrana majetku v extraviláne
- likvidácia vedľajších živočíšnych produktov (kafiléria)
- nákup použitých strojov a zariadení z fondov EÚ
- plemenitba
- otvorená spolupráca

Rodinné farmy patria k najrozšírenejším formám hospodárenia na pôde. "Vo svete je ich okolo 500 miliónov. Je to práve farmárska rodina, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti," priblížila predsedníčka zväzu ekologického poľnohospodárstva - EKOTREND Slovakia Zuzana Homolová.

V situácii, keď Európa hľadá spôsob riešenia vysokej nezamestnanosti, by podľa nej mohla pomôcť práve podpora tohto druhu poľnohospodárstva. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok rodinných fariem. "Prispievajú k zamestnanosti na vidieku, sú súčasťou miestnej kultúry, posilňujú lokálnu ekonomiku a lokálne regionálne trhy," vysvetlila Homolová.

Dnešná spoločnosť, ktorá je pod neustálym informačným tlakom sa dostala aj pod informačný tok ohľadom podpory rodinných fariem. Tento proces je potrebné hodnotiť jednak z historického hľadiska, súčasnej agrárnej politiky a koncepcie poľnohospodárstva na ďalšie roky. Rodinné farmy – gazdovstvá tu boli roky rokúce. Statkári a veľký gazdovia tu boli do roku 1948. Rodinné farmy fungovali na princípe malých gazdovstiev, ktoré mali zabezpečiť základné potraviny pre rodinu aby mohli prežiť. Tento proces formovania rodinných gazdovstiev bol prelomený po roku 1945 v čase obilnej krízy a po roku 1945.                 Prihláste sa do newslettera