Vzdelávacia, podporná a kooperačná platforma V4 SMARTFarm Network

Vytvorili sme vzdelávaciu, podpornú a kooperačnú platformu V4 SMARTFarm Network. Nižšie nájdete návrh deklarácie, ktorá by mohla slúžiť ako prvý spoločný manifest. Veríme, že ako krajiny V4 spoločenstva by sme sa mohli a mali pokúsiť nájsť prienik zámerov a hodnôt týkajúcich sa podpory mladých a malých farmárov. Na deklarácii pracujeme s prestávkami asi od októbra 2014. Viac informácií nájdete na: www.agriedu.euPrvý koncept Spoločného vyhlásenia: 

Mladí, malí a rodinní farmári a ich farmy by mali byť oprávnene uznaní za základné piliere trvalo udržateľného poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja. Tvoria neoddeliteľnú súčasť globálneho a harmonizovaného rozvoja každého národa a zároveň chránia životné prostredie, prírodné zdroje a biodiverzitu a udržujú malebnosť krajiny. Preto je dôležité vytvoriť verejné politiky, ktoré budú tento model poľnohospodárstva podporovať.

Títo farmári by mali mať nevyhnutnú podporu v oblasti legislatívy, technológie a financií, aby bol tak umožnený ich prístup k pôde, vode a ďalším prírodným zdrojom, k miestnym trhom, pôžičkám, investíciám a vzdelávacím programom a ich kontrolu nad nimi.

V tomto presvedčení budeme my, ženy, muži a mladí ľudia malých a rodinných fariem z krajín V4 viesť národné, regionálne a medzinárodné občianske aktivity, aby toto vyhlásenie bolo zdrojom veľkých príležitostí pre podporu našich individuálnych a kolektívnych práv.

Dolu podpísaní jednotlivci a organizácie si prajú plne sa chopiť tejto príležitosti a spoločne vyhlasujú nasledujúce:

  • Svoje úsilie zameriame na úzku a produktívnu regionálnu spoluprácu v oblasti generačnej obmeny v poľnohospodárstve.
  • Prajeme si a plne podporujeme nevyhnutný rozvoj malých, mladých a rodinných fariem.
  • Na základe spoločných záujmov spolupracujeme pri reprezentovaní záujmov a potrieb malých, rodinných a mladých farmárov.
  • Je naším želaním spolupracovať na identifikovaní medzier, nedostatkov a hlavných problémov, ktoré je potrebné vyriešiť pre umožnenie trvale udržateľného rozvoja mladých, malých a rodinných fariem.


Prihláste sa do newslettera