Čo všetko sme počas roka urobili ?!

Už na konci 2013 sme začali písať tento príbeh. Výnimočný príbeh spolupráce a hlbokej dôvery v tému, ktorej sme sa odovzdali. Náš plán bol na začiatku skromný: urobiť úvodnú konferenciu, akési veľké mecheche, 8 workshopov – každý zameraný na hľadanie konkrétnych riešení 8ich kľúčových problémov a záverečnú konferenciu. Boli sme plní odhodlania a nápadov a nechali sa vedome unášať prirodzeným dianím. Chceli sme osloviť širokú verejnosť, poukázať na rodinné farmy ako na prostriedok a cestu riešení mnohých problémov, ktoré sužujú našu spoločnosť. Od zamestnanosti, cez podporu lokálnej ekonomiky, ochranu životného prostredia a vôbec podporu kvality vo forme kvalitných produktov a ľudí, ktorí robia to čo majú radi. V najhlbšom ponímaní ide o iný náhľad a realizáciu výroby potravín, vzťahov, ktoré ju sprevádzajú a prístupov človeka ku človeku, človeka ku zvieratám, rastlinám, pôde a Zemi ako takej. Toto všetko v sebe rodinné farmy nesú. A to je dôvod, kvôli ktorému sme vložili rok našich životov do ich podpory.

Realizácia si postupne začala vyžadovať konkrétnu stratégiu a náš prvotný skromný plán sa začal rozširovať a vrstviť. Celú našu snahu sme preto postavili na troch základných pilieroch:

1.       Legislatíva – kvôli nutnosti systémových riešení

2.       Verejnosť/médiá – kvôli podpore, tvorbe nový fariem a odbytu ich produktov, priestoru na presadzovanie legislatívnych riešení a zviditeľneniu témy

3.       Spolupráca – pretože v nej vidíme cestu a uvedomujeme si, že v dnešných časoch je naozaj nutné premýšľať v kontextoch

Rok veľmi rýchlo plynul. Dostávali sme mnohé ponuky na prezentácie a pociťovali nárast dôvery. Spomínam si, ako sme začiatkom roka sedeli s jedným z našich partnerov a ten vyslovil obavu, aby naša snaha po prvej konferencii nevyšumela, ako sa to v mnohých prípadoch stáva. My sme však pridali. Vnímali sme obrovskú príležitosť aj vďaka podpore z OSN. Prostredníctvom vzťahov s nimi sme začali budovať vzťahy aj so Svetovým vidieckym fórom, ktoré nakoniec vyhodnotilo naše aktivity natoľko úspešne, že nás ako jednu z 30ich krajín pozvali na Globálny dialóg na tému rodinných fariem do Ríma. Menších príbehov máme naozaj hromadu. Skúsim však postupne.

V legislatívnej časti sme začali budovaním vzťahov s Ministerstvom pôdohospodárstva. Bolo to náročné. Začali sme s pani, ktorá má na starosti rodinné farmy. Potom nás náš partner – združenie mladých farmárov ASYF prizval ku tvorbe kľúčového materiálu: Koncepcie na podporu mladých, malých a rodinných farmárov. Začal ešte náročnejší proces komunikácie a budovania dôvery s ďalšími ľuďmi, ktorí mali koncepciu na starosti. Toto trvalo pár mesiacov. Neskôr sme už v spolupráci s 10imi ďalšími organizáciami vypracovali ku koncepcii pripomienky – tým pokračovala naša intenzívna spolupráca, ktorá vyústila do vzniku Vidieckej platformy.

Nakoniec sme sa pre ministerstvo stali relevantným partnerom, absolvovali sme stretnutia s ministrom pôdohospodárstva, všetkými zainteresovanými generálnymi riaditeľmi a stretnutie v parlamente na pôdohospodárskom výbore, ktorého sa zúčastnila aj riaditeľka SPF. Momentálne sme v intenzívnej a snáď aj rovnocennej komunikácii  – štátna tajomníčka nám Vidiecku platformu pokrstila.

Na základe širšej diskusie sme vypracovali riešenia na 8 kľúčových problémov. Momentálne nám spriatelený právnik, ktorý sa pridal a podporuje nás – len tak, pomáha pretlmočiť tieto riešenia do legislatívčiny a chceli by sme ich posunúť kompetentným ako hotové znenie zákonov. Pripravujeme manuály ako začať, vytvorili sme Poradný tím, ktorý je zložený z odborníkov na zákony, ľudí z praxe a právnika. Pracujeme na vytvorení príručiek, ktoré by mali uľahčiť domáce finalizovanie produktov a vznik prevádzkarní. Iniciovali sme spoločnú V4 deklaráciu o podpore malých a mladých farmárov.

A nakoniec, spolu s ďalšími organizáciami, s ktorými spolupracujeme veľkú časť roka - poznali sme svoje základné nastavenia, hodnotové zázemie a názory, sme založili Vidiecku platformu ako komunikačný nástroj pre trvalo udržateľný život na vidieku  a trvalo udržateľný život vôbec...

Ako som už spomínala, našim zámerom bolo osloviť širokú verejnosť. Tému vnímame v kontextoch a preto sme nemohli podporovať len niektorú z jej častí. Veľmi ťažko sa nám zo začiatku určovala cieľová skupina, spôsob komunikácie a aj to, načo sa zamerať. Nakoniec sme to celé rozhodili tak ako nám to prichádzalo, spontánne a doširoka.  Základný komunikačný nástroj Facebook sme spustili pred prvou konferenciou a po pár týždňoch jeho existencie sme mali dosah na viac ako 20 000 ľudí. Tomuto predchádzala tvorba webu, základných vizuálov, loga a sloganov. Grafička Bea bola miestami zúfalá J Bolo to veľmi náročné obdobie, kto niekedy tvoril web, vie o čom hovorím. Vďaka mnohým priateľom – kvalitným profesionálom z oblasti PR a novinárčiny sme to dali. Vytvorili sme prvú verziu webu, no nebol dostatočne ohybný a preto sme behom leta  pracovali na jeho úprave. Nový vizuál nám daroval ďalší skvelý grafik. Momentálne je web stále v procese tvorby – máme mnohé nápady, ktoré sme zatiaľ nestihli realizovať, nechali sme si to na zimu.

Zorganizovali sme, alebo sme sa zúčastnili na viac ako 35ich akciách po celom Slovensku a v zahraničí. Pracovali sme, zabávali sa a prezentovali rodinné farmy. Máme za sebou organizáciu úvodnej konferencie, záverečnej už medzinárodnej konferencie, 8 workshopov v každom kraji Slovenska. Príbehy z týchto akcií by boli na samostatný članok J

Začiatkom roka sme urobili veľmi mini billboardovú kampaň v 6ich mestách, na ktorú sme sa poskladali sami. Od začiatku sme si niesli aj nápad – natočiť s niekoľkými známymi osobnosťami krátke videomedailóniky na podporu rodinných fariem. Z tohto nápadu sa počas leta stala väčšia kampaň „Podpor svojho farmára“. Podporilo nás 19 osobností – hercov, spevákov, akademikov a osobností občianskej spoločnosti a viac ako 60 organizácií. Vďaka sekcii Zapoj sa na webovej stránke kampane máme v mailing liste viac ako 1000 ľudí.

Začiatkom roka sme sa spojili s chalanmi zo štúdia vyrobilo.sk a hovorili sme s nimi o nápade natočiť dokument. Aktuálne vzniká celovečerný dokument, ktorý mapuje priebeh celého roka.

Vďaka podpore mnohých ľudí máme desiatky mediálnych výstupov, od regionálnych a úzko špecializovaných médií až po celoštátne.

Aj napriek skúsenostiam zo zahraničia, kde si ako jednu zo základných pracovných skupín/pilierov definovali výskum a vedecké práce, my sme si odvážne definovali spoluprácu. Takú tú úprimnú snahu o skutočnú podporu myšlienky, bez osobných ambícií a zámerov. S týmto nastavením sme absolvovali osobné stretnutia a rozhovory takmer so všetkými našimi partnermi. Kampaň „Podpor svojho farmára“ podporilo viac ako 60 organizácií. Odmakali sme si to, ale vieme, že stojíme na pevných základoch a čistých vzťahoch.  Aj náš základný tím sa rozrástol. Na začiatku nás bolo do 10, teraz je nás skoro 30. Všetky naše výsledky sú prácou, či spoluprácou okolo 100ky ľudí, ktorí to robili a robia nezištne, dobrovoľne a dobrovoľnícky. Nedostali sme žiadny grant, či dotáciu – až na podporu 8 workshopov z Národnej siete pre rozvoj vidieka. Všetky ostatné zdroje máme z farmárskej tomboly, do ktorej venovalo ceny 70 farmárov z celého Slovenska a z ostatných príspevkov.

Tento rok je pre nás dôkazom, že sa dajú robiť aj veľké veci. Veci, ktoré majú dosah a reálne výsledky. Veci, ktoré dávajú zmysel a prinášajú radosť a nádej tým, ktorí ju pomaly strácali...

Ďakujeme !

A, pokračujeme... ;)Prihláste sa do newslettera