Postupne odvíjame príbeh našej spoločnej aktivity venovanej tematike rodinných fariem. Príbeh o ľuďoch, príbeh o tom, ako si plníme sen a tvoríme svet – taký, aký by sme ho chceli mať. Nevieme zatiaľ, čo nás čaká na jeho konci, no to, čo sme spolu započali, nás napĺňa hlbokou nádejou, radosťou a zmyslom…

 

Ďakujeme…

… Bei za grafiku, vizuály a logo

… Palovi za texty, konzultácie, podporu a vieru

… Robovi za marketingové konzulácie (aj v nedeľu)

… Monike za projektovú mapu, preklad a nádej

… Vladovi za texty, preklad a ideové konzultácie

… Martinovi za naprogramovanie webu a pomoc s vizuálmi

… Milošovi za webpodporu a programovanie

… Jozefovi za SEO a zvyšovanie viditeľnosti webu

… Martinovi za PR podporu, mediálny plán a konzultácie

… Janke za konzultácie všetkého druhu

… Matejovi za texty, webpodporu, kontakty a konzultácie

... Mary za návrh billboardov a letáčikov 

... huslistom Jožkovi a Milanovi, že zahrali na ľudovú nôtu 

... kapele Potmehút za príjemnú atmosféru a parádnu muziku z východu 

… Erikovi za videá, fotky a podporu 

… Zuzke za fotky a Radovanovi za fotostenu

… Adele za podporu, vytvorenie brány do médií, a za to, že od začiatku hovorí “my”

… Bohumile za zdieľanie a vzájomnosť

… Antónii za spriaznenosť a hľadanie ciest

… Ľudovítovi za vedomosti, pripravenosť a ochotu

... Majke za všestrannú pomoc a rozhovory

… všetkým našim partnerom, z ktorých sa stávajú naši priatelia

… všetkým farmárom – zato, že sú a že to stále nevzdali

... všetkým nemenovaným, ktorí nám vyjadrovali podporu a vzájomnosť Prihláste sa do newslettera