/

hydina

1/ Mám pozemok o výmere 3 ha, mojou obľubou je chov hydiny vodnej aj hrabavej. Chcem sa spýtať čo je potrebné ak by som chcel predávať očistenú hydinu konečnému spotrebiteľovi. Maximálny počet hydiny by bol 150ks. Ako je to s DPH, pri takomto predaji. Hydina by sa nerozrábala.

 Všetko máte na :
http://www.predajzdvora.sk/zakonpravidla/aktualny-stav/nariadenie-vlady-c-3592011poziadavky-na-niektore-potravinarske-prevadzkarne-a-na-male-mnozstva/ §7 a §8
 Platca DPH je každý subjekt podnikajúci na území Slovenskej republike, ktorého obrat za posledných 12 mesiacov prevýšil sumu 49 790 eur. Všetky podnikateľské subjekty s obratom nižším ako 49 790 eur sú vystavené plateniu dane z pridanej hodnoty dobrovoľne. Firma sa tak môže rozhodnúť na základe svojich špecifických podmienok. Povinná registrácia je uplatňovaná na všetky firmy nad túto hranicu.

králiky

1/ Ako drobnochovateľ králikov zvažujem skúsiť predávať mojich prebytočných jatočných králikov (mrazený s hlavou a bez vnútorností) formou predaja z dvora. Mal by som záujem králikov predávať priamo zákazníkovi pri osobnom odbere,alebo aj  na ,, rínku,, trhovisku. Základ môjho chovu sú mäsové druhy králikov (Burgundský, Kalifornský a ich krížence) v počte 18 ks chovných zvierat, čo predstavuje ročne cca 350-400ks jatočných králikov.                                    Na stránke predaj z dvora a z TV som sa dozvedel, že je možnosť registrovať svoj chov na Štátnej veterinárnej správe na základe zákona č 359/2011. Stiahol som si aj ,,Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej, ktorá je dostupná na internetovej stráne Štátnej veterinárnej správy (posielam v priloženom súbore).                                                                 Následne som sa išiel pred podaním žiadosti informovať osobne na Štátnu veterinárnu správu o ďalšom postupe. Bolo mi oznámené, že registrácia nie je jednoduchá a budem musieť splniť ešte nasledovné podmienky:                       1/ registrovať chov v centrálnom registry hospodárskych zvierat, čo predpokladá podať ďalšiu žiadosť a stanovisko 3 veterinárov.                           2/ podať vyššie uvedenú: Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej.                                                                                            3/ Návšteva a kontrola troch veterinároch u mňa na dvore, kde budu vyhodnocovať priestory na zabíjanie a spracovanie králikov. Na veterinárnej správe mi bolo povedané, že musím mať na to určenú miestnosť, vykachličkované steny, podlahy, nerezové stoly, samostatný dres...   4/ zaregistrovanie chovu a môžem predávať, inak pokuta.                                    Tieto podmienky, tak ako mi boli oznámené pri osobnej návšteve veterinárnej správy nie som schopný v súčasnosti splniť, pretože:                                          - nemám zvieratá registrované v centrálnom registri, pochádzajú ešte po otcovi, čast je dokúpená. Čistokrvné zvieratá sú tetované.                                  - králikov zabíjame a spracovávame doma v kuchyni- po porážke sú vykrvené, stiahnuté a vypitvané. Následne sa vychladia v chladničke, umyjú v tečúcej vode v drese, zabalia do potravinárskej fólie a zamrazia. Nie som schopný vyčleniť v dome samostatnú miestnosť na spracovanie králikov s nerezovými stolmi a obloženou podlahou a stenami, novým umývacím mäsiarskym dresom.                                                                                        Po prečítaní zákona 359/2011 (paragraf 7,8,9) a 360/2011 som však vyrozumel, že na predaj iba vypitvaného, mrazeného králika nepotrebujem mat vybavenie ako bitúnok či rozrábkáreň, nemám záujem o porcovanie mäsa.                                                                                                                Mal som pocit, ako by ma chceli od registrácie odradiť. Neustále sa diskutuje v médiach a najmä ministerstve hospodárstva aké množstvá nekvalitných potravín sa na Slovensko dováža, ale ak chcem Ja niečo vyrobiť a predať, sú mi kladené iba prekážky.                                                                                          Preto Vás požiadam o informácie, postup resp. pomoc ako postupovať pri registrácii na veterinárnej správe, ak  chcem legálne, podľa zákona o predaji z dvora, predávať mrazených králikov. Je pravda, že musím mať schválený bitúnok a vyčlenenú samostatnú miestnosť?

Asi vás nepoteším, ale v súčasnosti je to tak, ako píšete.
Jediné, čo môžte je ísť mimo zákon a to tak, že:
- nebudete mať z tejto činnosti profit viac ako 170.- euro za mesiac
- budete si to predávať sám
Pre lepšiu obhajobu voči nezmyselným byrokratom je potrebné :
- aby ste bol fyzická osoba nepodnikateľ
- viesť si jednoduchú evidenciu o predaji (zošit)
- zabezpečiť bezpečnú likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov

vajcia

1/ Chcel by som občas predávať prepeličie vajíčka na miestnom trhu a neviem aké množstvo a za akých podmienok je to možné.

Musíte mať zaregistrovaný chov na Centrálnej evidiencii hospodárskych zvierat : www.cehz.sk a RVPS. Potom môžete predať najviac 60 ks netriedených vajec  jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa a najviac 350 ks netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarniam počas jedného týždňa. Nie sú osobitné podmienky na prepeličie vajcia

2/ Tých 60ks vajec môžem predávať len jednomu spotrebitelovi a viac nemôžem predať už daľšiemu spotrebitelovi v rámci jedného týždňa nič?

Môžete mať koľko chcete spotrebiteľov, napr. aj desať , avšak každému z nich môžete predať za týždeň maximálne 60 vajec.

3/Keď nestíham spotrebovať domáce vajcia od mojich domácich sliepok,môžem si dať na plot tabuľku a predávať ich? Asi to je nelegálne že? Potrebujem nejaké povolenie od štatnej veterinárnej správy alebo niekoho? Neviem, nejde o nejaké extra veľké množstvo, ale denne máme min.25 vajec. Ak máte chov zaregistrovaný na CEHZ(www.cehz) a RVPS, tak si pokojne dajte aj tabuľku. Avšak musíte viesť okrem záznamov, ktoré sa týkajúvysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, písomné záznamy, ktorými preukazujete celkový počet chovaných nosníc, dennú produkciu vajec a osobitné záznamy o počte vajec priamo predaných konečným spotrebiteľom za každý deň, o počte vajec priamo predaných na miestnom trhovommieste za každý deň a o menách alebo názvoch odberateľov vajec, adresáchich maloobchodných prevádzkarní a o počte vajec dodaných jednotlivým maloobchodným prevádzkarniam počas každého týždňa.

med

1/ Mam možnosť predať včelí med v 28gr. balení o celkovej sume 128 euro. Na jeden hotel na Slovensku, ale chcú to na faktúru, já mám riadne zaregistrovanú baliarničku a predajničku včelích produktov na RVPS v Poprade a prevádzka je v našom obytnom dome - bytovke. No nemám živnosť a ani SHR. Viete mi poradiť, čo s tým a ako to vyfakturovať, alebo ako im to nechať preplatiť jedná sa o moju nadprodukciu predajom z dvora.

Jediná možnosť je formou kúpno-predajnej zmluvy s príjmovám dokladom.

2/ Vyrábame včelárske výrobky, med, propolisový krém, propolisovú tinktúru, preto sa chcem opýtať, či predaj z dvora je aj v praxi predajom priamo z dvora alebo by sme tieto produkty mohli predávať aj cez internetový obchod s tým, že by sa produkty predávali ako predaj z dvora ? 

Pokiaľ máte schválenú prevádzkareň, tak je to možné.

 

ako na to

1/ Je potrebne pri predaji z dvora vlastniť registračnú pokladňu, keďže tam hovorite o jednoduchej evidencii?

Na používanie registračnej pokladnice musíte splňať 3 podmienky ( byť FO podnikateľ, alebo PO, mať tovar na predaj a predávať za hotové). Pokaiľ ste FO nepodnikateľ, tak registračnú pokladňu nepotrebujete. Tovar predávate formou kúpno-predajnej zmluvy s príjmovým dokladom.

2/V prípade, že sa rozhodnem pre predaj z dvora, ako treba postupovať? Kde je potrebné sa zaregistrovať, niekam nahlásiť, že sa takejto činnosti budem venovať?

Máte povinnosť sa zaregistrovať na RVPS.

3/Sú na začiatku nejaké poplatky za to, že mi niekto povolí sa venovať predaju z dvora?

Nie.

4/ Kto všetko ma môže kontrolovať, kto je pre mňa právoplatný kontrolný orgán?

RVPS.

5/ Je potrebné túto činnosť nahlásiť aj na Hygienu?

Nie.

6/Chcela by som sa informovať, či sú Vami ponúkane služby a pomoc začínajúcim nejako spoplatnené. 

Ano.

 • Konzultácia 10 eur/hod
 • Prehliadka jednoduchej výrobne 10 eur/ 1 - 10 osôb, 1 euro za každú ďalšiu osobu
 • Tabuľa s logom PREDAJ Z DVORA 100.- eur
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku 300.- eur

Cenník uvedený vyššie sa Vás týka, len v tom prípade, že nie ste našim členom.

 Pokiaľ ste, resp. sa stanete členom zväzu EKOTREND Slovakia (http://www.ecotrend.sk/stanovy/, http://www.ecotrend.sk/index.php?id=plne_prihlaska),
tak v cene členského príspevku 35.-euro / rok máte konzultáciu a prehliadku zdarma, 50 % zľavu na tabuľu s logom a prevádzkový poriadok vás naučíme si vypracovať v rámci informačných seminárov.

Takže je potrebné počítať so sumou 35.- členské + 50.- tabuľa v 1 roku,
potom je to už len 35.- euro/rok.

Pre členov zväzu EKOTTREND Slovakia robíme rôzne akcie (www.ecotrend.sk)- návrh aktivít na rok 2013 nájdete na 

http://www.ecotrend.sk/zvaz-ekologickeho/sprava/navrh-aktivit-na-rok-2013/

7/ Dobrý deň, zakladáme rodinnú farmu. Kúpili sme 5 ha rolí, tie nám vydajú o 10 rokov bohužiaľ, a máme cca 0,5 ha záhradu. Keďže sa tomu venujeme ešte len druhý rok, tak len začíname, chceme ovocnú farmu-kríky, stromy marhule, bylinky, sirupy, perspektívne ovocné šťavy. Zároveň ale chceme pre nás chovať hydinu- myslím to tak, že by to nebol registrovaný chov sliepok, piatich moriakov a 40 ks brojlerov, možno perpektívne do budúcna by sme medzi vyrastené stromy pustili už registrované moriaky. Otázka, je možné zaregistrovať si ovocnú farmu a potom aj živočíšnu? Môžem mať na ovocnej farme aj sliepky pre našu osobnú spotrebu?

2 x áno.

8/ Čo všetko potrebujem k predaju z dvora ?Teda ide mi o papierovú stránku veci. Potrebujem živosť? Potrebujem sa niekde zaregistrovať? Platiľ nejaké poplatky? Teda vlastne čo všetko musím spĺnať aby som takýto predaj mohol začať prevádzkovať?

Nie. Ano na RVPS. Nie. Musíte byť prvovýrobca.

 

9/ Naša firma by chcela nakupovať od ľudí z dvora. Mňa by, ale zaujímalo, aký doklad ja potom ako firma dostanem, tak aby mi to daňový úrad uznal.

Pokiaľ sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa, tak musíte spísať kúpno-predajnú zmluvu a potom vám vypíše príjmový doklad.

10/Chcel by som sa opýtať, či je možné distribuovať mäso priamo konečnému spotrebiteľovi (priamo domov), alebo musím dodávať len do inej prevádzky, kde mäso dodajú konečnému spotrebiteľovi.Nie sme producentami mäsa, ale vieme ho dodať konečnému spotrebiteľovi priamo domov.                                        Keďže nie ste prvovýrobca, nespadáte pod predaj z dvora.

 

 

 

rastlinné výrobky

1/ Spadá pod predaj z dvora aj výroba džemov, zaváranín a iných produktov z domáceho ovocia ?

Musíte mať registrovanú prevádzkareň na RVPS.

predaj, predajňa

1/ Chcem v mojej predajni ponúkať aj sezónnu zeleninu ,med , domáce vajcia a podobne ,od lokálnych pestovateľov.pri tomto tovare mi ani tak nejde o nejaky velky zisk ako skor o zatraktivnenie mojej predajne a priblizenie moznosti ponuknut zakaznikom kvalitne slovenske komodity.Oslovil som uz niekolko potencionalnych pestovatelov ci vyrobcov z mojho okolia.Nie su to ziadne firmy ani samostatne hospodariaci rolnici,su to povacsine drobny pestovatelia z vidieka ( fazula,hrach,kapusta,zemiaky ,cesnak... ). Mojim zamerom je dat im moznost ponuknut ich prebytky na predaj v mojom obchode.mam vycleneny priestor,ktory by som chcel oznacit ako predaj hospodarskych prebytkov ,pricom kazda komodita by bola jasne oznacena vyrobcom,resp.pestovatelom,datumom spotreby a pod.Vlastne taka trznica,ale v kamennom obchode .Viete mi prosim poradit,ci je vobec mozne zastresit takto viacero pestovatelov a ponukat ich tovar? Ake doklady od tovaru budu potrebovat a ake povinnosti s toho vyplynu pre mna ?

Fyzická osoba nepodnikateľ vám môže predať vlastné roľnícke prebytky formou kúpno-predajnej zmluvy a príjmovým dokladom. Do výšky 500.- euro/rok je to nezdaniteľné, všetko, čo je nad túto sumu je FO povinný priznať v daňovom priznaní § 8  príležitostný príjem. Otázne je DPH : pokiaľ ste vy platcom DPH, musíte aj na tento tovar dať 20 %, čím bude automaticky o 20 % drahší, ako keď si to FO predá sám.

2/ Prvovýrobca v žiadosti o registráciu uvádza názvy a adresy maloobchodných prevádzkární, ktorým dodáva svoje výrobky. Musia sa aj tieto maloobchodné prevádzkarne nejakým spôsobom špeciálne registrovať v súvislosti s tým, že predávajú výrobky od prvovýrobcu? Nie.

3/ Môžu jednotlivé farmy predávať resp. dodávať svoje výrobky do maloobchodných predajní. Prípadne je to nejako limitované? Ano, limity sú podľa komodít : Nariadenie vlády 360/2011, viď : www.predajzdvora.sk/zakonpravidla

4/ Dedko chová včely a produkuje väčšie množstvo medu, ktoré by sme radi predávali prostredníctvom e-shopu. Mohli by ste mi, prosím, napísať či a aké sú podmienky internetového predaja medu? Prípadne aké náležitosti musím vybaviť na to, aby som mohla med takto konečnému spotrebiteľovi predávať? Podľa Nariadenia vlády 360/2011 nie je možné produkty z dvora predávať formou internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja.

5/ ak je predaj tovaru zabezpečený nie výrobcami, ale mimovládnou organizáciou, alebo nejakou inou skupinou, potom táto skupina (NGO), môže kúpiť a predať na základe akého zákona?  (aké je zdanenie?) Predaj z dvora je predaj priamo konečnému spotrebiteľovi, alebo maloobchodu, takže si musíte vytvoriť maloobchod.

6/ Plánujeme otvoriť malý stánok pri rodinnom dome ktorý je pri hlavnej ceste. Chceme predávať mliečne a syrové výrobky. Zatiaľ nemáme žiadnu výrobu. No do budúcna stým uvažujeme. V súčastnosti by sme chceli podporiť, okolitých farmárov ktorý majú ovce, vyrábajú jogurty a pestujú množstvo zeleniny.Vedeli by ste mi podaradiť a ko to najlepšie skombinovať aby sme u nás v stánku mohli bez problémov predávať tieto mliečne výrobky a zeleninu, mi by sme boli ako len další distribučný kanál. No po uchytení a odskúšaní rátame s vlastnou výrobou, tam by to bolo určite jednoduchšie, pretože by sa to jednalo o predaj z dvora no v súčastnosti nedisponujeme žiadnou živočíštnou výrobou preto by sme len využili súčastných farmárov no neviem ako by sme to mali správne právne ošetriť. Preto sa na Vás obraciam s prosbou o radu ako čo najefektívnejšie dostať do stánku suroviny, ktoré by sme potom následne mohli predávať. Predajné miesto musí byť schválené ako maloobchod.

7/ Chcela by som u nás v dedine navrhnúť niečo ako organizovaný občasný trh z dvora pre susedov. Len neviem, či keď by to bolo už takto organizovane, ci je to stále ešte predaj z dvora. Jednalo by sa o mini množstvá, naozaj o prebytky – ribezle, tekvice, jablka, redkovky.... Kto ma coho naviac a chce to predať susedom. Myslím, (dufam), že by nebolo treba r.pokladne? Miestne trhové miesto spravuje obec podľa všeobecného záväzného nariadenia. Pokiaľ sa jedná o fyzické osoby nepodnikateľov, tak pokladne nepotrebujú. 

chlieb a pečivo

1/ Mám záujem vyrábať rôzne drobné pečivo domácej výroby. Viem na to použiť domácu kuchyňu? Keksy a pod. Čo všetko potrebujem na vybavenie povolení? Viete mi ich zabezpečiť?

Do kategórie predaj z dvora spadáte ak vyrábate z vlastných surovín, t.j. ste prvovýrobca - chovateľ lebo pestovateľ. Musíte mať registrovanú výrobňu na RVPS. vytvorený vlastný HACCP (správna výrobná prax) viď http://www.predajzdvora.sk/zakonpravidla/navody/. Vieme vám s tým pomôcť. 

mäso a mäsové výrobky

1/Rád by som sa spýtal, aké sú podmienky pre výroby domácich klobás. Malo by sa jednať o cca 200 kg mesačne. Bravčové by som kupoval od miestenho súkromne hospodáriaceho roľníka.

Nesplňujete požiadavku na predaj z dvora - nie ste prvovýrobca. To však neznamená, že takto nemôžete vyrábať. Musíte mať schválenú prevádzku.

2/ Ak by som vyrábal napríklad klobásy pre psov, tak sú tie isté podmienky ?

Na krmivá sú také isté podmienky ako na potraviny.

3/Chcel by som vedieť či môžem ako malo-farmár predávať mäso a mäsové výrobky, ak si urobím rekvalifikačný kurz mäsiara?

Na spracovanie mäsa musíte mať výučný list.

 

mlieko, mliečne výrobky

1/ Ako môžem predávať mlieko ako FO nepodnikateľ  konečnému spotrebiteľovi ?

 • musíte si zaregistrovať zvieratá na centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
 • zaregistrujete sa na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
 • potom si musíte zapisovať koľko ste nadojili za deň a koľko ste z toho predali konečnému spotrebiteľovi
 • pokiaľ ste FO nepodnikateľ nepotrebujete reg.pokladňu do 170.- euro/mesiac

 

2/Ako môžem predávať mliečne výrobky ako FO nepodnikateľ konečnému spotrebiteľovi ?

 • okrem toho, že splníte body z predchádzajúcej otázky, tak
 • vytvoríte si prevádzkareň ( miestnosť na spracovanie)
 • ak si viete predať všetko sami, resp. minimálne 65 %, tak požiadate o registráciu prevádzkarne 
 • ak chcete, aby vaše výrobky boli predávané cez maloobchodný predaj, tak požiadate o schválenie prevádzkarne 

 

3/chcela by som sa Vás opýtať, či pri predaji malého množstva surového kozieho mlieka, resp. výrobkov z neho, musím byť registrovaná ako SHR. V súčasnosti chováme 14 kôz, z toho zatiaľ dojíme len 5. Farmu máme registrovanú. Ja som nezamestnaná, manžel chodí do práce, takže sa chovu (zatiaľ) venujeme len okrajovo. V zákonoch a nariadeniach, zameraných na túto tematiku som nenašla jednoznačnú odpoveď, či musím byť SHR, resp. či jepovinné zriadiť prevádzkareň na spracovanie mlieka.

Mlieko môžete predávať ako FO, na predaj výrobkov musíte mať minimálne SHR a registrovanú prevádzkareň na RVPS.

4/Je možné raz za mesiac ísť predávať polotvrdé kozie syry vákuovo balené a čerstvé v potravinarskych uzavretých téglikoch , na farmársky trh napr. v BB, Nitra,  ako roľnícky prebytok ? Zarobím tak 180 eur max za mesiac. Mám len registrovaný chov kôz, iné registrácie nemám ( nemám financie na zriadenie prevádzkarne). Viete prosím o nejakých trhoch farmárskych, kde vlastne prídete raz za mesiac a čo ste vyrobili predáte, aby Vám nehrozila kontrola z inšpekcie alebo veteriny? 

Na predaj syrov musíte mať :
1/ pokiaľ si predáte aspoň 65% produkcie sám  - registrovanú prevádzku na RVPS
2/ pokiaľ by vám to niekto predával  -  schválenú prevádzku na RVPS                      a tým pádom ste pod kontrolou.

Hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu EU

V  Nariadeniach európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004  č. 852/2004 o hygiene potravín  a č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu sa v článku 1 hovorí :
tieto nariadenia  sa okrem iného nevzťahujú na  priame dodávanie malých množstiev prvotných produktov ich výrobcom konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré priamo zásobujú konečného spotrebiteľa.
Ďalej sa v Nariadeniach píše : členské štáty podľa  vnútroštátneho práva ustanovia predpisy, ktorými sa upravia uvedené činnosti.

Európska legislatíva

Používanie vhodných hygienických praktík na úrovni fariem by mali podporovať príručky pre správnu prax. Požiadavka na určenie „kritických limitov“(HACCP) neznamená, že je
potrebné v každom prípade stanoviť číslený limit.


Okrem toho musí byť pružná požiadavka na uchovávanie dokumentov s cieľom vyhnúť sa neprimeraným bremenám pre veľmi malé podniky.Prihláste sa do newslettera