Ako sa môžem zapojiť?

 • zdieľaním informácií a propagáciou myšlienok podporujúcich činnosť rodinných fariem 
 • aktívnou spoluprácou a účasťou na jednotlivých akciách
 • vlastným nápadom, či realizáciou, ktorými vytvoríme synergiu – kontaktuj nás
 • finančne, ľubovoľnou čiastkou zaslanou na transparentný účet Kreatívnej brány, o.z. - FIO banka č.ú. 2600657769/2010      

Čo dosiahnem, ak podporím snahu a fungovanie rodinných farmárov?

 • zadovážim sebe a svojej rodine zdravé, lokálne a sezónne potraviny
 • posilním ekonomiku na lokálnej, ale i celoštátnej úrovni
 • pristúpim zodpovedne k environmentálnym dopadom, tým, že sú zredukované náklady na dopravu, distribúciu a samotnú výrobu produktov
 • podporím možnosti ekologického hospodárenia a nakladania s pôdou
 • zabezpečím kvalitnejší a šťastnejší život hospodárskym zvieratám
 • mám istotu, pretože viem kto, kde a ako moje potraviny vyrába
 • prehĺbim a skvalitním vzťah k potravinám i k tým, ktorí sa o ich výrobu pričinili  


Prihláste sa do newslettera